Showing posts with label eximbank. Show all posts
Showing posts with label eximbank. Show all posts

Đề thi nghiệp vụ tín dụng EximBank (28/05/2015)


Câu 1: Dựa vào tiêu chí nào để xác định kỳ hạn nợ khoản vay của khách hàng? Làm thế nào để quản lý dòng tiền vay?
Câu 2: Khi cho vay thế chấp tài sản là "hàng hóa" thì có cần phải đăng ký thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm không? Vì sao?

Đề thi Hỗ trợ tín dụng - EximBank KV Đông Nam Bộ (01/04/2015)


Đề thi nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng (BO) tại Eximbank KV Đông Nam Bộ ngày 01/04/2015 gồm 4 câu hỏi, thời gian 90 phút:

Tổng hợp đề thi vào Eximbank 2012 - vị trí Nhân viên tín dụng


Bộ tài liệu bao gồm đề thi vào vị trí Nhân viên tín dụng của Eximbank ở các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước trong những năm gần đây, cụ thể như sau:
  • Đề thi Eximbank Bình Dương vị trí Tín dụng Doanh nghiệp (Hội sở ra đề) - 15.09.2012
  • Đề thi Eximbank Hải Phòng – Cán bộ TD
  • Đề thi TD vào Eximbank CN Hà Nội tháng 9/2010
  • Đề thi Nhân viên tín dụng vào Eximbank ngày 23/08/2010 (có đáp án)
  • Đề thi Nhân viên Tín dụng Doanh nghiệp Eximbank chi nhánh Hải Phòng ngày 21/7/2012
  • Đề thi Eximbank An Giang – Cán bộ tín dụng
  • Đề thi Tín dụng Eximbank – chi nhánh Đồng Nai (30/08/2012)

Đề thi Eximbank vị trí nhân viên tín dụng & TTQT 29/9/2012>> Thi tại HVNH, hình thức thi tự luận, theo nhận xét của thí sinh thì đề thi hơi "khoai" và có vẻ là lạ

ĐỀ THI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG EXIMBANK 2012
(Môn: nghiệp vụ)
Thời gian làm bài: 90ph 
-=========o0o=========-

Đề thi Giao dịch viên - Eximbank Đồng Nai 30/8/2012Có 3 bài thi (nghiệp vụ, tiếng Anh và iq)
Nghiệp vụ thi tự luận, 5 câu (xem phía dưới)
Tiếng Anh trắc nghiệm 40 câu, 10 câu tự điền từ vào chỗ trống ...

ĐỀ THI TUYỂN DỤNG EXIMBANK 2012
Vị trí: Giao dich viên - chi nhánh Đồng Nai
Môn thi: Nghiệp vụ tín dụng
(Thời gian làm bài: 90ph)
-=======0o0=======-
Previous Home