Showing posts with label SBV. Show all posts
Showing posts with label SBV. Show all posts

Tài liệu ôn thi Ngân hàng Nhà nước 2013


Thông tin tuyển dụng công chức làm việc tại NHNN năm 2013 các bạn vui lòng xem chi tiết tại ĐÂY

** Nội dung thi tuyển: thi 04 môn, gồm:
- Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 180 phút;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút;
- Môn ngoại ngữ: Thi viết thời gian 90 phút;
- Môn Tin học Văn phòng: Thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

** Thời gian tổ chức thi: Dự kiến thi trong 02 ngày 09 & 10/11/2013.

** Địa điểm thi: Tổ chức thành 02 Cụm thi:
Previous Home